ZASADY UŻYTKOWANIA APLIKACJI MOBILNEJ „POLSKA NA MORZU” ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady użytkowania

 1. PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-958), ul. Na Ostrowiu 1 udostępnia użytkownikom miesięcznik „Polska Na Morzu” w formie aplikacji mobilnej, dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemach iOS oraz Android
 2. Aplikacja „Polska Na Morzu” udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych: Apple App Store oraz Google Play – w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej (Apple App Store, Google Play)
 3. PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. udostępnia użytkownikom aplikacji „Polska Na Morzu” poszczególne wydania, tzw. „zakupy wewnątrz aplikacji”: – w formie pojedynczych wydań, płatnych wg cen, ustalonych odpowiednio dla każdego z serwisów – w formie automatycznie odnawialnej subskrypcji (miesięcznej / 3-miesięcznej / 6-miesięcznej / rocznej).
 4. Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później, niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.
 5. Płatność za zakup poszczególnych produktów w aplikacji dokonywana jest w formie zdefiniowanej odpowiednio dla każdej z platform dystrybucyjnych. Konto użytkownika jest obciążane niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego zakupu w aplikacji.
 6. Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Ilość dostępnych kopii produktu lub limit urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu (np. w usłudze tzw. zakupów rodzinnych) jest określona każdorazowo przez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie: 5)
 7. Poszczególne platformy dystrybucyjne (Apple App Store, Google Play) są względem siebie rozłączne, co oznacza, że zakup dokonany na jednej z platform nie może być zrealizowany (pobrany) lub przeniesiony na urządzenie, obsługiwane w innym systemie operacyjnym i na innej platformie.
 8. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych platform dystrybucyjnych, których znajomość użytkownik potwierdza w procesie rejestracji konta, znajdują się pod adresami:

Polityka prywatności

 1. PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-958), ul. Na Ostrowiu 1, traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuł Wydawcy „Polska Na Morzu” w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne za pośrednictwem Apple App Store i Google Play priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.
 2. PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. oświadcza, iż zamówienie prenumeraty „Polska Na Morzu” w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne przez Użytkownika w ramach zakupów na platformach Apple App Store i Google Play nie powoduje przetwarzania przez PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne. PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. nie będzie również wykorzystywać jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.
 3. PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach wydań „Polska Na Morzu” w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności platform dystrybucyjnych Apple App Store i Google Play. PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności platform dystrybucyjnych oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach platform dystrybucyjnych Apple App Store i Google Play.