ARTYKUŁY

Fakty i Mity

Fakty i mity

początkach marca br. dziennik „Die Welt” opublikował artykuł robotniku Korei Północnej, który miał pracować gdyńskiej stoczni Crist. Koreańczyk opowiada tym, że był zmuszany do pracy po 12 godzin na dobę „urągających godności warunkach”. tej sprawie skierowano akt oskarżenia przeciwko firmie holenderskiej.

Czytaj więcej…

 

Wielki Admirał małej floty

Admirał Jerzy Świrski jest chyba najbardziej niesprawiedliwie ocenianym oficerem historii polskiej floty wojennej. Tymczasem to właśnie jemu zawdzięcza ona dni swojej największej chwały.

Czytaj więcej…

 

OnkoRejs fot. Maciej Kosycarz

Onkorejs – Kurs obrany na życie

Choroba przychodzi niespodziewanie, przewraca dotychczasowe życie do góry nogami. Rzęsiste łzy i zero widoczności, taki sztorm w życiorysie. I możemy utonąć w morzu łez albo przeczekać ten huragan w porcie, popuścić cumy i nabrać pędu stawiając żagle.

Czytaj więcej…

Sołdek 70 lat minęło…

Jest nie­od­łącz­nym ele­men­tem kra­jo­bra­zu Gdań­ska, bo już od po­nad 30 lat stoi przy na­brze­żu Oło­wian­ki słu­ży miesz­kań­com tu­ry­stom te­go mia­sta ja­ko mu­zeum.

Czytaj więcej…

 

 

 

 

Młody oficer

Krzysz­to­fem Ko­ne­fa­łem – na­wi­ga­to­rem chie­fem ofi­ce­rem na pro­mie Ste­na Nor­di­ca roz­ma­wia Agniesz­ka La­tar­ska.

Czytaj więcej…